top of page

Primer Concurs de targetes de Nadal               2023
Col·legi Oficial de Dentistes de Balears

Autorització online

Com a responsable del menor autor del dibuix que ha estat presentat al Primer Concurs de targetes de Nadal 2023 del Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, CODB, expresso la meva conformitat o no conformeuad que el nom i l'edat del menor que represento siguin fets públics, juntament al dibiux presentat. També dono o nego la meva autorització a la publicació d'una fotografia del menor que represento, en cas que el seu dibuix hagi resultat guanyador del concurs.

Autorización online

Autorización para la publicación del nombre y la edad del menor autor del dibujo presentado al consurso de tarjetas navideñas CODB-2023
Autorización para la publicación de una fotografía del menor autor del dibujo presentado al consurso de tarjetas navideñas CODB-2023

Gracias por tu comunicación

bottom of page