top of page

BLACK FRIDAY: desconfia dels saldos i ofertes en tractaments dentals

Updated: Nov 26, 2021

El Col·legi de Dentistes de Balears se suma a la campanya que acaba de posar en marxa el Col·legi de Dentistes de Múrcia i que adverteix els ciutadans en contra de les ofertes excessivament atractives en salut dental.


Amb els slogans "NO MOSSEGUIS L'HAM. Amb la teva salut dental no es juga, desconfia dels saldos i ofertes en tractaments dentals" i "AQUEST BLACK FRIDAY QUE NO TE LA COLIN. Acudeix sempre al teu dentista de confiança", les institucions col·legials de Múrcia i les Balears adverteixen la població que han de desconfiar d'ofertes increïbles i rebaixes en els tractaments dentals. A més, els Col·legis aconsellen seguir acudint al dentista de confiança, malgrat la publicitat en ocasió del BLACK FRIDAY.


"Les organitzacions col·legials reclamem una llei de Publicitat Sanitària que reguli aquest tipus de missatges perquè la informació que es difongui sigui rigorosa, veraç, comprensible, basada en l'ètica i el coneixement científic i que no confongui el ciutadà amb missatges enganyosos", assegura Laura Garcinuño, vocal del Col·legi de Dentistes de Balears.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page