top of page

Dia Mundial de la Salut: una mala salut oral pot derivar en altres malalties sistèmiques

El Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, CODB, se suma a la celebració del Dia Mundial de la Salut que se celebra avui, tot recordant la importància de cuidar la nostra salut oral per gaudir d'una bona salut general.


En aquest sentit, el president del CODB, Ignacio García Moris, afirma que “en molts casos la diferència en la salut bucodental rau en el nivell econòmic de la família. S'observa que en famílies més humils o amb menys recursos, la incidència de càries és més gran, és a dir, moltes vegades depenem del que s'ha anomenat la salut per codi postal. La societat ha d'adonar-se que els tractaments dentals no són cars però, com totes les branques de la salut, aquests tractaments són costosos a causa de l'evolució dels materials i tècniques de tractament. Des del col·legi de Dentistes recomanam i informam que el millor tractament i més econòmic que existeix és la prevenció”.


Per la seva banda, el Dr. Óscar Castro, President del Consell General de Dentistes d'Espanya, insisteix, avui, en la necessitat que s'ampliïn les prestacions de salut bucodental que ofereix la Seguretat Social, sobretot, per a tres col·lectius prioritaris: la població infantil, els adults grans i les persones amb discapacitat. "Una mala salut oral influeix directament en la qualitat de vida i estableix unes diferències socials a la població que no haurien d'existir", conclou el president de l'Organització Col·legial.


El Dia Mundial de la Salut commemora la fundació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). El lema d'aquest any és "El Nostro Planeta, la Nostra Salut", a través d'aquesta campanya es convida a les persones, les comunitats, els governs i a les diverses organitzacions a tot el món a compartir informació sobre les mesures a adoptar per protegir la nostra salut i el nostre planeta. Amb això es vol fomentar un moviment orientat a crear societats basades en el benestar.


En aquest sentit, el CODB informa que una mala salut oral pot derivar en altres malalties sistèmiques, com ara malalties pulmonars o renals, risc d'infart del miocardi, dificultats en el control de la diabetis, part prematur, etc., sense oblidar que la mucosa oral és una de les principals vies dentrada del coronavirus SARS-CoV-2. Això és degut a que els bacteris responsables de les malalties orals – com la càries o la malaltia periodontal- passen al torrent sanguini a través de petites artèries. Aquests bacteris arriben a òrgans com el cor, els pulmons, els ronyons o el pàncrees, incrementant el risc de patir malalties sistèmiques.


El 55% dels espanyols reconeixen tenir algun problema de salut oral

Segons dades del Llibre Blanc de la Salut Oral 2020, elaborat pel Consell General de Dentistes i la Fundació Dental Espanyola, el 60% de la població a Espanya està preocupada per la seva salut general i en el cas de la salut bucodental, aquesta xifra puja fins al 65%. Així mateix, el 56% dels espanyols manifesta tenir algun problema bucodental, entre els quals els més freqüents són:


- Dents sensibles (25%).

- Càries sense tractar (19%).

- Genives sagnants (19%).

- Dents que es mouen (7%).

- Dolor o dificultat en obrir i tancar la boca (4%).


I tot i que la salut bucodental dels espanyols és relativament bona, encara cal millorar-la. Segons l'Enquesta de Salut Oral a Espanya 2020, només el 51% de la població va visitar el dentista l'any passat, quan es recomana, si més no, una visita a l'any. Una altra dada que cal destacar és que el 55% dels ciutadans reconeix tenir algun problema de salut oral, com ara càries, dents sensibles o malaltia periodontal.


Per tot això, el Col·legi Oficial de Dentistes de Balears s'uneix al Consell General de Dentistes per recomanar seguir una sèrie d'hàbits enfocats a tenir una bona salut oral i, per tant, general:


- Raspallar-se les dents amb pasta fluorada, almenys, dues vegades al dia, i fer servir també seda o raspall interdental. És important també tenir cura dels raspalls de dents i canviar-los cada tres mesos.

- Acudir al dentista almenys una vegada a l'any o quan es noti alguna anomalia a la boca.

- Alimentar-se de manera saludable, amb una dieta baixa en sucre i rica en fruites i verdures.

- Evitar el consum de tabac i d'alcohol.


El Col·legi de Dentistes recorda que qualsevol tractament dental ha d'estar realitzat i supervisat per un dentista. No s'han de fer pràctiques a casa que es veuen a les xarxes socials, ja que poden comportar problemes irreversibles en la nostra salut bucodental i general.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page