top of page

ELS DENTISTES DE BALEARS ASSISTEIXEN A LA CONVOCATÒRIA DEL PACTE PER LA SALUT

El Govern de les Illes Balears ha posat en marxa un procés participatiu amb la gent social, política i el sector sanitari de les Illes, amb l'objectiu de trobar el compromís de tots els agents implicats per treballar conjuntament i construir el primer pacte polític i social per la Salut de les Illes Balears.


El Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, CODB, ha assistit a aquest acte, representat pel seu gerent, Salvador Garcinuño, amb la presidenta del Govern Balear, Margalida Prohens, la consellera de Salut Manuela García, el director general del Servei de Salut de les Illes Balears, Javier Ureña, i els representants d'altres col·legis professionals, sindicats, facultat de medicina i infermeria, entitats de pacients i usuaris, institucions i representants de les forces polítiques de les Illes.


A l'acte s'ha parlat de la situació actual de la sanitat balear i del dèficit de professionals en tots els nivells assistencials i en un context d'una població cada cop més envellida.


La presidenta del Govern Balear ha parlat també d'un pla de xoc contra les llistes d'espera, l'enfortiment de l'Atenció Primària, l'abordatge de la cronicitat o la salut mental dels ciutadans d'aquestes illes.


La consellera de Salut, Manuela García, ha explicat la metodologia amb què es treballarà a partir d'ara perquè "aquest primer Pacte per la Salut sigui una realitat a mitjans de 2024". L'objectiu és construir i desenvolupar un sistema sanitari universal, de qualitat, més equitatiu i eficient, en què qualsevol ciutadà, amb independència del lloc de residència, pugui accedir als mateixos recursos. Amb el ciutadà al centre i la cura del professional com a valor fonamental de l'organització.


Grups de treball

Es crearan sis grups de treball amb un o dos coordinadors que realitzaran un seguiment de la comesa de cadascun d'ells, informa el Govern Balear. Aquests grups de treball estaran conformats definitivament a finals de desembre:


Coordinador del Pacte per la Salut, Javier Ureña, director general del Servei de Salut de les Illes Balears


Grup 1: Reconeixement, fidelització, estabilització i captació dels professionals per fer front al dèficit de professionals sanitaris. Coordinat per:


Marga Bujosa directora de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals

Verónica Segura, subdirectora de Relacions Laborals i d'Atenció al Professional


Grup 2: La modernització i l'enfortiment de l'atenció primària i la seva capacitat de resolució assistencial i prevenció:


Vicente Juan, director general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació

Carlos Raduán, gerent d'Atenció Primària de Mallorca


Grup 3: Abordatge de la cronicitat: atenció centrada en la persona, i atenció social i sanitària integrada.


Joan Simonet, director general de Prestacions, Farmàcia i Consum

Estefania Serratusell, subdirectora d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malalties Poc Freqüents


Grup 4: Promoció de la salut, prevenció de la malaltia i foment d'hàbits de vida saludables. Responsables:


Elena Esteban, directora general de Salut Pública

Rosa Tarragó, directora gerent de la Fundació Banc de Sang i Teixits de Balears


Grup 5: Atenció a les malalties de salut mental, potenciant la prevenció i atenció comunitària. Responsables:


Alicia González, directora general de Salut Mental

Oriol Lafau, coordinador autonòmic de Salut Mental


Grup 6: Increment de l'activitat programada i reducció dels temps d'espera per a les consultes amb l'especialista i les intervencions quirúrgiques. Responsable:


Raúl Lara, director d'Assistència Sanitària del Servei de Salut


El CODB participarà en la redacció d'un document inicial de treball, remès a tots els agents convidats a participar-hi, que serà el punt de partida sobre el qual es realitzarà una anàlisi, es definiran objectius i estratègies concretes a cadascuna de les sis àrees.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page