top of page

EVITAR LA FALSIFICACIÓ DE RECEPTES PRIVADES I GARANTIR LA SEVA TRAÇABILITAT

Els col·legis oficials de Dentistes, Metges i Farmacèutics de Balears han acordat realitzar un ús exhaustiu de la recepta mèdica privada, amb l'objectiu d'aprofitar totes les possibilitats que ofereix el model oficial. Els tres col·legis professionals han analitzat la situació actual en relació a l'ús correcte de la recepta mèdica privada, i han arribat a la conclusió que l'ús de el codi de barres, que garanteix la traçabilitat i impedeix la falsificació, no està encara generalitzat. Les receptes mèdiques privades, tant en suport paper com electrònic, incorporen mesures de seguretat que garanteixen la seva autenticitat, com les identitats del pacient i del prescriptor i la seva habilitació per a l'exercici professional.

Així, per evitar qualsevol tipus de falsificació i garantir la traçabilitat de la recepta privada, els col·legis de Dentistes i Metges s'han compromès a no utilitzar cap mitjà per a la prescripció farmacològica que no compleixi amb els paràmetres legals.

Per la seva banda, el Col·legi de Farmacèutics es compromet a rebutjar qualsevol recepta que incompleixi els esmentats paràmetres.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page