top of page

JUNTA DE GOVERN PER A LA LEGISLATURA 2023-2027. NOUS OBJECTIUS.

Updated: Jun 14, 2023

La Mesa electoral del Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, reunida el passat dia 6 de juny de 2023, ha considerat vàlida la candidatura encapçalada pel Dr. Ignacio García-Moris i un cop comprovat que els membres complien les condicions d'elegibilitat contemplades als Estatuts del Col·legi Oficial de Dentistes de Balears i sent aquesta l'única proposta presentada al procés electoral, s'ha proclamat la candidatura com a electa.


D'aquesta manera, la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears, per als propers quatre anys queda configurada de la manera següent:


Junta de Govern de la legislatura 2023-2027


  • President: Dr. Ignacio García-Moris García

  • Vicepresident: Dr. Fernando Franch Chillida

  • Secretària: Dra. Susane Herrero Tarilonte

  • Tresorera: Dra. Catalina Bennaser Gomila

  • Comptador: Dr. Pablo Díaz-Romeral Bautista

  • Vicesecretària: Dra. Laura Garcinuño Romo

  • Vocal 1r: Dr. Jorge Domínguez Pérez

  • Vocal 3r: Dra. Sara Moralejo Moreno

  • Vocal Menorca: Dr. Fco. de Borja Navas Quintana

  • Vocal Eivissa: Dr. José M. Redondo Osa

Nous objectius

Per als propers 4 anys, el Col·legi de Dentistes vol promoure la prevenció i la conscienciació. Treballar per augmentar la consciència pública sobre la importància de la salut bucal i la prevenció de malalties dentals.


Com a segon objectiu cercaran maneres de millorar l'accessibilitat a l'atenció dental, especialment per a aquells persones que enfronten barreres econòmiques o geogràfiques.


També impulsaran la col·laboració amb institucions públiques i fomentaran la participació dels dentistes en iniciatives d'atenció sanitària.


Donaran suport al Consell de Dentistes en la seva lluita perquè sigui creada una llei que controli la publicitat sanitària perquè pensen que és una acció bàsica per garantir la qualitat assistencial del pacient i la seva seguretat davant de possibles estafes.


Avançar en la tecnologia i la investigació és una altra de les seves metes per a aquesta legislatura. I també promoure la col·laboració i el treball en equip amb altres professionals de la salut, com ara metges i especialistes en salut pública.

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page