top of page

MÉS ESPAI PER ALS TALLERS: EL CODB AMPLIA LES SEVES INSTAL·LACIONS ATENENT A LA PETICIÓ DELS COL·LEGIATS.

El Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, CODB, organitza, de forma habitual, cursos que, moltes vegades, inclouen unes pràctiques com a activitat formativa complementària. Les instal·lacions de la seu col·legial, ubicades en un edifici històric, tenen, en aquests moments, una capacitat limitada a 12 persones al taller de pràctiques.


A les enquestes de valoració que fan els alumnes, després de cada curs, s'ha estat repetint la mateixa petició: reduir o eliminar la llista d'espera per als tallers i pràctiques . La Junta de Govern del Col·legi, atenent les reclamacions dels col·legiats , ha aprovat un pressupost per a la reforma de la seu i ha iniciat les obres d'ampliació de l'espai destinat a les pràctiques per duplicar-ne la capacitat.Està previst que la reforma d'aquesta sala de cursos polivalent del CODB estigui a punt després de l'estiu. La seu del CODB s'ubica en una edificació construïda l'any 1913, amb una reforma total realitzada el 2004 i situada dins d'una parcel·la amb una superfície total de 406 m2, en sòl urbà. L'antiguitat de l'edifici ha obligat a obtenir permisos especials per part de l'ajuntament de Palma.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page