top of page

NOUS LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA COL·LEGIAL

Updated: Nov 14, 2023

El CODB acaba d'adquirir 4 nous volums per ampliar i millorar la seva biblioteca. Es tracta dels llibres OCLUSIÓ I TRACTAMENT DELS PACIENTS AMB DESGASTS (2 Vols.), ENDODÒNCIA. BIOLOGIA I TÈCNICA i RECIPES. RESTAURACIONS EN RESINES COMPOSTES. Tots aquests llibres ja estan a disposició dels col·legiats de les Balears.


Libro sobre oclusión y tratamiento de los pacientes con desgaste
Oclusión y tratamiento de los pacientes con desgastes

OCLUSIÓ I TRACTAMENT DELS PACIENTS AMB DESGASTS‚ 2 Vols.

Salvador Gallardo Colchero i Ernest Mallat Callís

Volum 1:

Capítol 1: Oclusió i fisiopatologia de l'oclusió

Fisiopatologia de l'oclusió

Com ha de funcionar el sistema estomatognàtic per mantenir-se en salut?

Què és l'oclusió ideal, l'oclusió fisiològica, l'oclusió patològica i l'oclusió terapèutica?

Què és la disfunció oclusal?

Oclusió terapèutica

Què és la relació cèntrica?

De quina manera es pren un registre de relació cèntrica?

Quan cal utilitzar la relació cèntrica com a punt de partida?

Quins detalls relatius a la màxima intercuspidació convé tenir present?

Quan cal utilitzar la màxima intercuspidació com a punt de partida?

Com cal manejar adequadament els materials de registre intermaxil·lar?

Quin tipus de paper d'articular és el més indicat en cada cas?

Què és important conèixer de la guia anterior?

Com s'han de manejar els provisionals anteriors des d'un punt de vista de la guia anterior?

Oclusió traumàtica

Què és el cop traumàtic?

Quins signes i símptomes presenta el pacient amb cop traumàtic?

Quina és l'actitud terapèutica davant del cop traumàtic?

Per què parlem d'una malaltia oclusal o patologia de l'oclusió?

Quins són els signes i símptomes de la malaltia oclusal?

Capítol 2: L'articulador semiajustable com a eina de comunicació amb el laboratori

Per què cal utilitzar un articulador?

Quin és l'articulador més indicat?

Quins registres són necessaris?

Quines característiques han de tenir els registres?

De quina manera l'articulador ajuda a planificar tant l'estètica com la funció?

Quina repercussió té treballar amb un eix de rotació condilar arbitrari respecte a l'eix real del pacient?

Com es pot treballar amb eines digitals?

Capítol 3: Fèrula miorrelaxant

Quins objectius i funcions tenen les fèrules miorrelaxants?

Quan és important l'ús de fèrules oclusals?

Què es busca quan es vol desprogramar un pacient?

Per què és important utilitzar fèrules oclusals?

Per on comença el tractament amb la fèrula?

Quin és el disseny correcte d'una fèrula miorrelaxant?

Com s'ajusta la fèrula miorrelaxant?

Quins detalls en el seguiment són importants?

Quant de temps cal mantenir el pacient amb fèrula?

Com se sap que el pacient ja està desprogramat?

Si la fèrula no s'utilitza per desprogramar, quins altres detalls convé tenir present en l'ús de fèrules miorrelaxants en pacients apretadors?

Capítol 4: Tractament de la inestabilitat oclusal

Quan està indicat fer un remodelat de l'oclusió?

Quins objectius té el remodelat oclusal?

Quines característiques té el model biològic?

Quins detalls s'han de tenir en compte en fer un remodelat oclusal?

Quins beneficis aporta el remodelat de l'oclusió?

Quines precaucions s'han de tenir a la coronoplàstia negativa?

En quin moment es realitza la coronoplàstia negativa?

Quin és el procediment pas a pas del remodelat oclusal a l'articulador?

Quines regles s'han de seguir a la coronoplàstia negativa?

¿Com traslladar de forma predictible el tallat selectiu de l'articulador a la boca del ?pacient?

Quin és el protocol pas a pas del tallat selectiu en el pacient?

Quan es realitza la coronoplàstia positiva?

Quins objectius cerca la coronoplàstia positiva i com aconseguir-los?


Volum 2:

Capítol 1: Desgasts dentals

Per què es produeix el desgast?

Com identificar els diferents tipus de desgasts?

Com es diferencien els desgasts funcionals i parafuncionals?

Tots els desgasts estan relacionats amb el bruxisme?

Què és i quina importància té l'envolupant de funció?

Quin és el protocol de tractament en els casos de desgasts anteriors?

Quin és el primer pas en la planificació del tractament?

Es tractaran només les dents anteriors o també les dents posteriors?

Estan desgastades les cares palatines?

Com es guanyarà espai per al material restaurador per palatí?

Com augmentarà la longitud de la corona clínica?

Quin tipus de restauració anterior és la més indicada segons el tipus de desgast?

Quin és el protocol de treball amb les dobles facetes?

Capítol 2: Materials per rehabilitar àrees funcionals

Quins materials restauradors es tenen a disposició i quines característiques tenen?

Per què cal conèixer el comportament dels materials davant del desgast?

Quines indicacions tenen els diferents materials restauradors en àrees estètiques i en àrees funcionals?

Quins detalls del maneig és convenient tenir present?

Capítol 3: Planificació i execució dels augments de la dimensió vertical d'oclusió (DVO)

Què és imprescindible saber abans d'iniciar un augment de la DVO?

En base a quins paràmetres es determina la nova DVO?

En quins casos caldrà augmentar la dimensió vertical? Es podrà ser additius? ¿S'haurà de ser ?subtractius?

Quin és el punt de partida estètic dels augments de la DVO?

Quin és el punt de partida funcional dels augments de la DVO?

Per on es comencen els augments de la DVO? Per les dents anteriors? Per les dents posteriors?

Per quin sector cal començar la rehabilitació definitiva?

Com actuar en els casos amb una vora a vora anterior? Quins factors determinen l'augment de la DVO i quins els limiten?

Com actuar en els casos amb ressalt anterior? Quins factors determinen l'augment de la DVO i quins els limiten?

Com es fa a la clínica el DVO?

Com evolucionen els casos tractats amb un augment de la DVO?

Capítol 4: L'oclusió segons el tipus de pròtesi

Quins detalls s'han de tenir present en pròtesis fixa sobre dents?

Quins detalls s'han de tenir present en pròtesis fixa sobre implants?

Quins detalls s'han de tenir present en pròtesis parcial removible?

Quins detalls s'han de tenir present en pròtesis completa?

Quins detalls s'han de tenir present en sobredentadures sobre implants?

Quins avantatges té la utilització de dispositius electrònics per a l'ajust d'oclusió?

Quins paràmetres objectius són interessants en aquests dispositius?Libro sobre endodoncias
Endodoncia. Biología y técnica

ENDODÒNCIA • BIOLOGIA I TÈCNICA

Hèlio Pereira Lopes / José Freitas Siqueira Jr.

La primera edició del llibre Endodòncia: Biologia i Tècnica de José Freitas Siqueira Jr. i Hélio Pereira Lopes, va ser publicada fa 18 anys a Portuguès. 18 anys que passen lent si ens quedem estacionats al coneixement però massa ràpid si hem intentat estar al dia seguint l'esclat de noves tècniques tant per a la pràctica clínica com per al treball en laboratoris de recerca. Per això va ser necessari publicar una 4a Edició el 2015 també a Portuguès. Plasmar el coneixement en un llibre és extremadament difícil perquè els conceptes es van actualitzant i desenvolupant en els mateixos moments en què es tracten d'explicar en benefici del Professional de la salut interessat per la bella especialitat d'Endodòncia. Probablement els darrers vint-i-cinc anys van canviar i van marcar l'especialitat molt més que els primers 35 des que va ser reconeguda i fins i tot de tots els anys anteriors quan de manera entusiasta i romàntica, es buscaven respostes als primers qüestionaments per conèixer i entendre més sobre la malaltia anomenada Periodontitis Perirradicular. La introducció de microscopis, CBCT i ultrasò a Endodòncia sona ja llunyana, aquesta tecnologia ha canviat les decisions en diagnòstic i en plans de tractament. Encara que les bases de la biologia no canvien, si els descobriments en microbiologia, patologia, immunologia etc., que ens donen cada cop respostes més encertades sobre el procés de la malaltia i del poderós món de la reparació i sanació, la qual cosa segueix sent el objectiu primordial de les nostres teràpies. Els darrers deu anys han reenfocat l'ensenyament cap a estudis amb evidència científica si és que existeix, i si no; perquè es desenvolupi, amb un objectiu clar d'evidència basada en la pràctica i la pràctica basada en evidència, el que pren en compte l'experiència del clínic i les sempre fonamentals expectatives del pacient, deixant en el passat una forma “dictatorial” d'ensenyar. Endodòncia: Biologia i Tècnica ha estat traduïda a l'Espanyol, perquè de manera més clara ajudi els estudiants, Professors i Investigadors de parla Hispana, a enfortir els seus coneixements i desenvolupar les seves idees. Manté un balanç perfecte entre el pilar de la ciència bàsica en els primers quatre capítols, la preparació per a la realització de la teràpia als capítols cinc al deu, les tècniques que faciliten el tractament del sempre complex sistema de conductes radiculars de l'onze al setze i una actualitzada descripció de la farmacologia aplicada al maneig del dolor i infecció així com situacions clíniques especials com trauma, resorció dental, tractament de rizogènesi imperfecta, relació endoperi i la complexa síndrome de la dent fissurada, en capítols ben descrits i actualitzats per al lector. El grup de col·laboradors inclou més de 40 especialistes amb renom a nivell mundial, això enriqueix el lector amb una combinació de ciència i coneixements clínics que ha estat aportada al llibre, de manera útil per millorar la lliga que va de la teoria al tractament del pacient.

Sumari:

 1. Biologia Pulpar i Perirradicular

 2. Patologia Pulpar i Perirradicular

 3. Diagnòstic Diferencial de les Lesions Perirradiculars Inflamatòries

 4. Microbiologia a Endodòncia

 5. Diagnòstic en Endodòncia

5.1 – Diagnòstic i Selecció de Casos

 1. Preparació per al Tractament Endodònc

6.1 – Esterilització i Desinfecció en Endodòncia

6.2 – Anestèsia a Endodòncia

6.3 – Aïllament Absolut a Endodòncia

 1. Anatomia Interna

 2. Obertura de la Cambra Pulpar i Localització dels Conductes Radiculars

 3. Fonamentació Filosòfica del Tractament Endodònc

 4. Instruments Endodòncics

 5. Preparació Químic-Mecànica dels Conductes Radiculars

 6. Fractura dels Instruments en Endodòncics: Fonaments Teòrics i Pràctics

 7. Accidents i Complicacions en Endodòncia

 8. Irrigació dels Conductes Radiculars

 9. Medicació Intraconducte

 10. Obturació dels Conductes Radiculars

16.1 – Materials Obturadors

16.2 – Principis i Tècniques de Comparació Lateral

16.3 – Tècniques de Termoplastificació de la Gutaperxa

 1. Reparació Post-tractament Endodòncic

 2. Tractament del Fracàs Endodòncic

18.1 – Causes del Fracàs Endodòncic

18.2 – Retratament Endodòncic

18.3 – Cirurgia Perirradicular

 1. Causes i Maneig del Dolor Crònic Persistent Post Obturació

 2. Emergències i Urgències en Endodòncia

 3. Analgèsics a Endodòncia

 4. Antibiòtics a Endodòncia

 5. Traumatisme Dental

 6. Reabsorcions Dentals

 7. Tractament Endodòncics de Dents amb Rizogènesi Incompleta

 8. Interrelació entre Endodòncia i Periodòncia

 9. Síndrome de la Dent FisuradaLibro sobre restauraciones dentales
Recipes

RECEPES – RESTAURACIONS EN RESINES COMPOSTES

Ronaldo Hirata

Encara que molts manuals dentals s'han anomenat “llibres de cuina”, cap ha adoptat l'estil tan plenament com aquest nou llibre.A les seves pàgines, el practicant és completament reinventat com un mestre xef, i es presenten 26 protocols de restauració estètica com a receptes gourmet, llestes per ser apreses i assaborides.El propòsit del llibre és fomentar el veritable domini dels fonaments evitant els esculls més comuns. El Dr. Hirata demostra com aprofitar al màxim els materials compostos centrant-se en els detalls i les tècniques que realment poden millorar els resultats finals.En odontologia restauradora, la clau és fer servir els materials adequats amb la millor tècnica. Tot i això, això no és suficient.Qualsevol xef sap que un cop ha après els fonaments, el seu millor treball també ha de reflectir el seu caràcter personal, i passa el mateix amb el treball dels dentistes restauradors.En enfocar-vos en l'ús hàbil dels ingredients i eines correctes, aquest tour de force us ensenyarà com prendre la calor i portar els vostres protocols de restauració al següent nivell.

Mantin-ho simple.

Domina els conceptes bàsics.


Contingut:

 1. Blanquejament a casa

 2. Blanquejament al consultori

 3. Microabrasió

 4. Presa de goma

 5. Restauracions posteriors de composite de classe I (recepta A)

 6. Restauracions posteriors de composite de classe I (recepta B): esmalt acromàtic

 7. Restauracions posteriors de classe I amb composites de farciment a granel amb consistència fluida

 8. Restauracions posteriors de classe I i classe II utilitzant composites de rebliment a granel amb consistència regular

 9. Restauracions posteriors de composite de classe II (recepta A): tècnica en capes

 10. Restauracions posteriors de composite de classe II (recepta B): materials bioactius

 11. Restauracions posteriors semidirectes amb composite

 12. Restauracions de composite indirectes posteriors (recepta A)

 13. Restauracions de composite indirectes posteriors (recepta B): blocs CAD / CAM

 14. Restauracions anteriors de composite de classe III

 15. Restauracions anteriors de composite de classe IV

 16. Restauracions anteriors de composite de classe V

 17. Reinserció de la dent

 18. Compòsits de to universal (recepta A): restauracions anteriors

 19. Composites de to universal (recepta B): restauracions posteriors

 20. Restauracions estètiques compostes utilitzant sistemes compostos simplificats

 21. Hipoplàsia de l'esmalt

 22. Triangles negres

 23. Diastemes anteriors

 24. Diastema únic entre incisius centrals

 25. Contorn cosmètic

 26. Tècnica de composite fluid injectable
Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page