top of page

NOVA ADQUISICIÓ DE LA BIBLIOTECA COL·LEGIAL: "Medicina i Patologia Bucal" de José Bagán

Updated: Dec 20, 2023

Acaba d'arribar a la biblioteca del Col·legi Oficial de Dentistes de les Balears, CODB, el llibre “Medicina i Patologia Bucal” del professor José Bagán. José V. Bagán Sebastián és Catedràtic de Medicina Oral de la Universitat de València i Cap de Servei d'Estomatologia de l'Hospital General Universitari de València.TAULA DE CONTINGUTS DEL LLIBRE

Tema 1. Lesions reactives per agents mecèniques a la mucosa oral

Tema 2. Alteracions per agents químics

Tema 3. Osteorradionecrosi

Tema 4. Infeccions bacterianes de la mucosa oral

Tema 5. Infeccions fúngiques a la cavitat oral

Tema 6. Infeccions víriques a la mucosa oral

Tema 7. Estomatitis aftosa recidivant

Tema 8. Liquen pla oral i reaccions liquenoides

Tema 9. Patologia cutaneomucosa amb manifestacions a la mucosa oral

Tema 10. Desordres orals potencialment malignes

Tema 11. Tumors benignes de la mucosa oral

Tema 12. Carcinoma oral de cèl·lules escamoses

Tema 13. Altres tumors malignes dels teixits tous orals

Tema 14. Quists embrionaris de la cavitat oral i coll

Tema 15. Patologia dels llavis

Tema 16. Patologia pròpia de la llengua

Tema 17. Osteomielitis

Tema 18. Osteonecrosi dels maxil·lars per fàrmacs

Tema 19. Quists dels maxil·lars

Tema 20. Tumors odontogènics benignes

Tema 21. Tumors odontogènics malignes

Tema 22. Tumors no odontogènics dels maxil·lars

Tema 23. Lesions fibro-òssies i de cèl·lules gegants dels maxil·lars

Tema 24. Altres malalties dels maxil·lars

Tema 25. Xerostomia i sialorrea

Tema 26. Sialoadenitis infeccioses

Tema 27. Sindrome de Sjögren

Tema 28. Quists salivals

Tema 29. Sialolitiasi de les glàndules salivals

Tema 30. Sialoadenosi

Tema 31. La saliva i la seva aplicació diagnostica

Tema 32. Tumors de les glàndules salivals

Tema 33. Dolor orofacial

Tema 34. Patologia muscular orofacial

Tema 35. Síndrome de boca ardent

Tema 36. Patologia motora orofacial

Tema 37. Manifestacions orals de malalties hematològiques, endocrines, digestives i renals

Tema 38. Manifestacions orals i maneig odontològic del pacient immunodeprimit


T'APROPAM ELS LLIBRES GRATIS

Et recordam que el Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, CODB, ha posat en marxa un nou servei per als seus col·legiats: apropa els llibres en préstec de la seva biblioteca a la ubicació del dentista col·legiat, de forma gratuïta, a qualsevol de les Illes de l'arxipèlag.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page