top of page

RUTH PÉREZ PARLA D'ACCIDENTS, COMPLICACIONS I REINTERVENCIÓ A ENDODÒNCIA

Updated: Apr 3, 2023

Aquest cap de setmana el Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, CODB, ha acollit un curs sobre ACCIDENTS I COMPLICACIONS A ENDODÒNCIA. La Dra Ruth Pérez, llicenciada en Odontologia per la Facultat d'Odontologia de la Universitat de Granada, ha definit les possibles complicacions prèvies al tractament, durant i després. Concretament s'han estudiat els accidents per NaOCI i la síndrome de Nicolau: perforacions, separació d'instruments, esglaons, extrusió del material d'obturació i reaguditzacions.


Al curs s'ha parlat també de RETRATAMENT A ENDODÒNCIA. Quina és la seva definició i els seus objectius, la selecció del cas, les indicacions i les contraindicacions i quin instrumental utilitzar.


També s'ha estudiat la necessitat del retractament quirúrgic i les seves fases, que la Dra Pérez ha agrupat en:


- Cavitat daccés: dents amb corones i necessitat de remoció de pals.

- Fase de desobturació: Remoció de gutaperxa, Sistema Rotate i Protaper Ultimate, remoció d'obstruccions metàl·liques.

- Resolució d'errades: graons, sobreobturació, perforacions.


A la part pràctica, s'ha realitzat la instrumentació amb els sistemes Protaper Ultimate i Rotate descrits durant la part teòrica. Per això s'han utilitzat blocs d'acrílic així com dents naturals.


DRA. RUTH PÉREZ ALFAYATE


Llicenciada en Odontologia per la Facultat d'Odontologia de la Universitat de Granada, també compta amb un Diploma d'Estudis Avançats per la Universitat de Granada, un Màster Oficial d'Endodòncia Avançada a la Universitat Europea de Madrid, és Doctora en Odontologia en Menció Europea "Excel·lent Cum Laude" per la Universitat Europea de Madrid, Professora del Màster Oficial d'Endodòncia Avançada de la Universitat Europea de Madrid, Professora adjunta a l'assignatura "Integrada d'Adults" (Suport a Endodòncia) des del curs acadèmic 2010/11 fins a l'actualitat.


És Professora col·laboradora al Màster d'Odontologia Restauradora Estètica i Endodòncia de la Universitat Rey Juan Carlos des del curs acadèmic 2015/16 fins a l'actualitat i Dictant de conferències nacionals/internacionals.


Autora de diferents publicacions a nivell nacional/internacional i membre titular d'AEDE.

Des de l'any 2009 es dedica exclusivament a les endodòncies.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page