top of page

Atendre pacients odontològics amb patologies mentals requereix un entrenament especial

  • 10 d'octubre : Dia Mundial de la Salut Mental


Atendre pacients odontològics amb patologies mentals o alteracions conductuals requereix uns coneixements adequats i fer servir una sèrie de pautes. “Manejar persones que acudeixen a la consulta odontològica per un problema bucodental i que manifesten algun desordre mental o alteració de la conducta és molt diferent del maneig d'altres pacients. Necessites abordar el tractament i la relació amb el teu pacient des de la calma i la confiança. Oblida't de les presses i de donar res per fet”, assegura Ignacio García-Moris, President del Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, CODB, i especialista en pacients amb diversitat funcional.


Segons els experts, aquests casos plantegen un repte més al què s'ha d'enfrontar el dentista, no només per l'esforç extra que pot suposar el maneig de la conducta sinó també perquè, de vegades, aquests pacients o no estan diagnosticats o, per vergonya o por al rebuig, no gosen posar-ho en coneixement del seu dentista. Això impedeix enfocar adequadament les estratègies dactuació i, fins i tot, a fracassar en els objectius terapèutics.

A judici dels experts que es van reunir al Congrés de la Periodòncia i la Salut Bucal, que va organitzar la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) a la ciutat de Màlaga, el passat mes de maig, al nostre país hi ha una llacuna important de formació en aquest camp. Malauradament, cada vegada és més gran el nombre de pacients amb problemes de salut mental o alteracions conductuals, cosa que incrementa significativament els casos d'aquest tipus que acudeixen a la clínica dental.


Entrenament per ser capaç de discernir les necessitats dels pacients amb diversitat funcional


“Atendre un pacient amb diversitat funcional comporta molt de temps, molta habilitat i molta paciència per part de l'equip de salut bucodental. És imprescindible construir una relació de confiança amb el pacient i moltes vegades no és una tasca fàcil. No ens ensenyen com abordar aquest tipus de casos a la facultat, així que, al final, vas aprenent per experiència”, explica el Dr. García-Moris.


La capacitat d'empatia de cada professional i les dosis de paciència i temps que s'inverteixin en aquests pacients són la clau de l'èxit en els processos terapèutics, asseguren els experts. A més, cal un bon entrenament per ser capaç d'entendre'ls millor i destriar les seves necessitats. “Cal evitar estigmatitzar-los i discriminar-los, i tractar-los com a la resta de persones que pateixen qualsevol altra malaltia”, en opinió de la Dra. Regina Izquierdo. "El més complicat de la nostra professió no és el maneig de la part tècnica, sinó de la part humana".


Els trastorns mentals figuren actualment entre les patologies més comunes de la societat espanyola.


Segons publica Gaceta Dental, la darrera Enquesta Nacional de Salut a Espanya reflecteix que 1 de cada 10 adults tenen algun tipus de problema de salut mental: ansietat, depresió, esquizofrènia, trastorn bipolar, etc., i pateixen deteriorament cognitiu 3 de cada 10 més grans de 65 anys.


També és alt el percentatge d'espanyols que prenen medicació ansiolítica o antidepressius, és un dels índexs de consum més alts d'Europa. Aquest fet pot influir directament en l'aparició de patologia bucodental per la disminució del flux salivar que comporten aquestes medicacions, asseguren els experts. La incidència de trastorns de la conducta alimentària, quadres depressius i diferents addiccions que es multipliquen entre els més joves ha augmentat després de la pandèmia, cosa que també acaba per repercutir en un empitjorament de la salut bucodental, afegeixen.


Labor en la detecció precoç de trastorns mentals


Des de la consulta dental es pot contribuir a detectar molts casos no diagnosticats de malaltia mental, com passa amb moltes altres patologies, afirmen els experts. Les clíniques dentals atenen, cada any, un alt percentatge de la població que, generalment, es considera sana i, per tant, no sol visitar cap altre servei de salut.


"Canvis sobtats a les autocures i, en concret, l'abandonament d'hàbits correctes d'higiene oral ens pot donar una pista sobre l'aparició d'un trastorn emocional", assenyalava la Dra. Izquierdo al Congrés de la Periodòncia i la Salut Bucal. També la detecció d'hàbits parafuncionals (bruxisme o ajustament dental), l'augment en el consum de tabac o l'aparició de recaigudes/complicacions en pacients tractats i estables periodontalment poden ser el primer senyal d'estar passant una època d'estrès o caure en una depressió que el pacient no ha estat capaç didentificar i/o assumir.


D'altra banda, un desgast selectiu localitzat a la cara interna de les dents superiors podria estar relacionat amb trastorns de conducta alimentària, cosa que dóna peu a investigar-ho preguntant al pacient i/o als pares. En el cas concret dels trastorns de l'alimentació, es considera que, especialment en els adolescents, la consulta dental pot ser en molts casos el primer centre sanitari on se'n pot sospitar la presència.

0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page