top of page

COM PREVENIR LA LEGIONELLA A LES NOSTRES CLÍNIQUES DENTALS?

La prevenció de la Legionella és fonamental a les clíniques odontològiques. Aquest bacteri, descobert després d'un brot el 1976, pot causar malalties greus com la Malaltia del Legionari , per la qual cosa els dentistes hem d'estar al corrent de les regulacions i millors pràctiques per protegir els nostres pacients i els nostres equips professionals. Amb l'objectiu d'orientar els odontòlegs sobre com implementar aquesta prevenció a les clíniques, el Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, CODB, ha organitzat una sessió informativa dirigida pel Degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Balears, Mateu Oliver, a la que s'ha proporcionat una visió general de la Legionella i s'han ofert pautes específiques per prevenir-les en entorns dentals.

Quines són les regulacions i normatives que ens afecten?

D'una banda, el Reial decret 487/2022 que estableix els requisits per a la prevenció i el control de legionel·losi. També la modificació 614/2024 del Reial decret 487/2022 que ajusta i aclareix punts del decret. Es defineixen les responsabilitats i les obligacions per a propietaris i explotadors d'instal·lacions. I s'estableixen plans de control que requereixen la implementació de PPCL i PSL.


Els plans de control inclouen un diagnòstic inicial amb una avaluació detallada de la instal·lació i els seus riscos potencials, la implementació de mesures preventives i correctives basades en l'avaluació, un manteniment continu que requereix una programació regular, una revisió de sistemes i de formació. Finalment és necessari un registre detallat de totes les activitats i mesures implementades.


Accedeix a tot el contingut de la sessió informativa dirigida pel degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de les Balears:Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page