top of page

EL CODB SUBHASTA UN EQUIP ODONTOLÒGIC PER UN PREU MÍNIM DE SORTIDA DE 4.000€

La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Dentistes de les Balears, CODB, ha acordat procedir a la venda, entre els col·legiats, de l'equip odontològic de la furgoneta col·legial, mitjançant subhasta per un preu mínim de sortida de 4.000€. La subhasta es durà a terme en una sola fase oberta entre tots els col·legiats interessats, mitjançant la presentació en sobre tancat de les ofertes.


Aquests són els bens que se subhasten:

- EQUIP KAVO PRIMUS 1058S any 2014

- EQUIPAMENT BÀSIC

- SAFATA AMERICANA

- ASES IZQ I DRCH

- TAPICERIA PROGRESS

- REPOSACABES DUES POSICIONS

- ASPIRACIÓ EXTERNA

- LÀMPADA FARO EDI

- BARRA LÀMPADA

- BLOC D'AIGUA COMPACTE

- ESCUPIDERA DE PORCELLANA

- ELEMENT AUX REGULABLE

- XERINGA TRES FUNCIONS

- MANGUERA TURBINA AMB LLUM

- MANGUERA AMB ULTRASONS PEÇ LLUM

- TAMBORET

- COMPRESSOR DÜRR

- MOTOR ASPIRACIÓ VS-300 S

Per prendre part a la subhasta els licitadors hauran de complir els següents requisits:


1r Estar col·legiat al Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears.

2n Identificar-se de manera suficient.

3r Declarar que coneixen les condicions generals i particulars de la subhasta.

4t Obtenir l'acreditació, per a la qual cosa caldrà haver consignat el 5 per cent del valor del bé.


Per a més informació descarregar el REGLAMENT DE LA SUBHASTA:


REGLAMENTO DE LA SUBASTA PRIVADA EN SOBRE CERRADO
.pdf
Download PDF • 65KB

La subhasta oberta es realitzarà mitjançant l'aportació d'una sola oferta en sobre tancat que haurà de ser presentat i dipositat a la seu del Col·legi situada a Plaça Porta Pintada núm. 5 2n, en horari d'obertura (de 9.00 a 17.00 hores) admetent-se fins el dia 28 de juny a les 17:00 hores. A l'oferta s'expressaran les dades personals del licitador, número de col·legiat, telèfon i email de contacte i l'oferta econòmica que ofereixen per a l'adquisició del bé en lletres i números.

Tot això segons el model d'oferta:


ANEXO MODELO OFERTA SUBASTA.docx
.pdf
Download PDF • 82KB


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page