top of page

Els dentistes hauran de mostrar passaport COVID o fer-se 3 PCR setmanals si no estan vacunats

El Tribunal Superior de Justícia de Balears ha autoritzat l'ordre dictada pel Govern, per la qual el personal sanitari haurà de mostrar el passaport còvid. Aquells sanitaris que no estiguin vacunats s'hauran de fer tres proves setmanals de PCR, a càrrec de la sanitat pública, per demostrar que no s'han contagiat. Així ho recull l'acte judicial, tot esperant que l'ordre sigui publicada al BOIB. El TSJB considera que aquestes mesures sanitàries, de compliment obligat, estan més que justificades, davant l'augment de casos de contagi que està produint aquesta sisena onada del coronavirus.


Reincorporacions a la feina o retorn deprès de vacances

L'ordre acordat pel Govern Balear, ratificada ara pels tribunals, estableix que el personal sanitari que s'incorpori novament a la feina, o que torni després d'unes vacances, s'haurà de fer una prova PCR almenys 72 hores abans de tornar a la feina. I sobre els treballadors sanitaris no vacunats, s'estableix que les proves sanitàries s'hauran de fer tres cops per setmana.


El dret a la llibertat en front al dret a la vida i a la salut pública

Els jutges assenyalen que els professionals sanitaris són un col·lectiu especialment amenaçat per la malaltia, pel contacte directe amb els pacients infectats. Si bé el tribunal entén que la decisió de no vacunar-se és respectable, en formar part del dret a la llibertat, aquesta decisió s'ha d'enfrontar amb “el dret a la vida i a la salut pública” i, en ponderar ambdós drets, els magistrats consideren “ mesures adequades i proporcionals" poder exigir la pauta de vacunació al personal sanitari, o l'obligació de sotmetre's a proves de PCR, "perquè amb això es permet conèixer amb exactitud si s'està contagiat o no".


El Tribunal Superior de Justicia de Balears incideix que “la molèstia d'aquestes analítiques és escassa i pràcticament insignificant” per als treballadors sanitaris que tornen de vacances, mentre que per als sanitaris no vacunats “la incomoditat” que representa aquestes proves “es justifiquen per la gravetat de la situació pandèmica”.


El tribunal té molt clar que la funció d'aquest personal sanitari és “absolutament primordial per a la societat i la seva posició, en primera línia davant de la malaltia, és del tot inevitable”, per això “constitueixen un col·lectiu que mereix una protecció especial”.


El TSJB considera que l'obligació de sotmetre's a les proves diagnòstiques al personal sanitari que no s'ha vacunat tres cops per setmana "comporta una limitació tènue dels drets fonamentals a qui per llei els correspon l'obligació de participar activament en la prevenció de malaltia" I afegeix que es tracta d'un col·lectiu professional al que “incumbeix un especial deure de col·laboració”.


Segons el TSJB, l'administració sanitària haurà de finançar la realització d'aquestes proves de diagnòstic i no podrà crear un fitxer de dades sanitàries sobre els seus empleats.


En aquests moments, la major part de la plantilla sanitària de les illes està vacunada, tot i que el vuit per cent d'aquests treballadors es neguen a injectar-se la vacuna, malgrat l'augment del nombre de contagis que s'està produint els últims dies.8 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page