top of page

ENTREVISTA AL PRESIDENT DEL COL·LEGI DE DENTISTES DE BALEARS

"LA POBLACIÓ HA DE CONCIENCIAR-SE DE LA IMORTÀNCIA DE LA SALUT ORAL I DE QUE EL DENTISTA NO ÉS EL DE FA 100 ANYS"


El president de Col·legi de Dentistes de Balears parla dels professionals de l'odontologia, la situació en què viuen actualment, com percep la societat al dentista i quin és el paper del Col·legi en tot això. Salut i Força ha publicat recentment aquesta entrevista al Dr. Ignacio García Moris. Pots trobar-la a la pàgina 16:Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page