top of page

Publicitat enganyosa: Els riscos de realitzar tractaments sense control facultatiu

Els experts adverteixen que la venda al públic general de determinats productes sanitaris i tractaments, com és el cas d'alineadors i blanquejaments, sense control facultatiu pot desencadenar greus problemes irreversibles en la salut bucodental dels usuaris, a més d'estar prohibit per la normativa vigent


El diari Salut i Força publica, avui, un reportatge sobre la publicitat enganyosa en odontologia. Segons recull aquesta publicació sanitària, el risc de publicitar productes sanitaris destinats a l'ús exclusiu del facultatiu, es veu incrementat quan influencers amb milers de seguidors els promocionen a les xarxes socials, induint al seu consum sense cap tipus de control ni de coneixement sanitari.


Les organitzacions col·legials reclamem una llei de Publicitat Sanitària que reguli aquest tipus de missatges perquè la informació que es difongui sigui rigorosa, veraç, comprensible, basada en l'ètica i el coneixement científic i que no confongui al ciutadà amb missatges enganyosos.


1 view0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page