top of page

Total rebuig al rescat de Vivanta per part del Govern

Fa sis mesos, la companyia de clíniques odontològiques Vivanta, propietat del fons de capital risc Portobello, va demanar a la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) un préstec de 40 milions d'euros.

La seva sol·licitud va ser aprovada ahir pel Consell de Ministres, que ha rescatat cinc empreses més considerades molt “estratègiques” recorrent al Fons de Solvència Empresarial creat després de la pandèmia. Es tracta del quart rescat que ha rebut Portobello els últims mesos per a diverses companyies.


El president del Consell General de Dentistes, el Dr. Óscar Castro Reino, mostra el seu rebuig total al rescat de Vivanta: “El Govern destinarà 44 milions d'euros per al Pla de Salut Bucodental Estatal per a tots els ciutadans i 40 milions a rescatar una única empresa privada que té 200 clíniques per tot el país. No és un repartiment equitatiu en absolut”.


El Col·legi de Dentistes de les Balears, CODB, dóna total suport al Consell General de Dentistes d'Espanya i se suma al rebuig manifestat per l'Òrgan executiu de l'Organització Col·legial de Dentistes.


Óscar Castro afegeix que actualment a Espanya hi ha unes 23.000 clíniques de dentistes autònoms, moltes a punt de tancar les portes, ja que no només han hagut de fer front a l'escalada de preus de la llum i dels materials, sinó que el nombre de pacients s'ha reduït dràsticament a causa de la crisi econòmica. “Tots aquests autònoms no reben cap mena d'ajuda malgrat estar a punt de fer fallida. Però una mercantil que pertany a un fons de capital risc, que inverteix milions a fer publicitat als mitjans de comunicació tot i estar travessant una crisi financera i que presenta un ERO per reduir la seva plantilla d'empleats, és rescatada amb 40 milions”, afirma.


El Consell General de Dentistes sol·licita al Govern que les ajudes que es concedeixin no suposin un greuge comparatiu per als petits autònoms.“El Govern destinarà 44 milions d'euros per al Pla de Salut Bucodental Estatal per a tots els ciutadans i 40 milions a rescatar una única empresa privada que té 200 clíniques per tot el país. No és un repartiment equitatiu en absolut”.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page