top of page

La diabetis augmenta els nivells de glucosa en saliva afavorint les malalties periodontals

• Amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis, que se celebra el 14 de novembre, el Col·legi Oficial de Dentistes de les Balears i el Consell General de Dentistes volen recordar l'estreta relació que hi ha entre la salut bucodental i la diabetis.

Un total de 537 milions d'adults al món viuen amb diabetis i 6,7 milions de persones han mort a causa d'aquesta malaltia des de començament d'any, segons dades de l'Atlas de la Diabetis de la Federació Internacional de la Diabetis (FID ). Aquest organisme preveu que, per al 2030, la xifra de diabètics s'elevarà fins als 643 milions de malalts i en 784 milions per al 2045. A Espanya, la Federació Espanyola de Diabetis (FEDE) estima que hi ha 6 milions de persones amb aquesta malaltia, una xifra que va en augment tot i que, en el 80% de les ocasions, es podria prevenir amb uns hàbits de vida saludables.

Amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis, que se celebra el 14 de novembre, el Consell General de Dentistes i el Col·legi Oficial de Dentistes de Balears (CODB) recorden l'estreta relació que hi ha entre aquesta patologia i la malaltia de les genives.

Relació entre la malaltia de les genives i la diabetis

- Control diabètic: la malaltia de les genives (gingivitis i periodontitis) està vinculada al control de la glucosa. Per això, les persones amb pitjor control de la glucèmia són més propenses a patir malalties periodontals.


- Canvis als vasos sanguinis: els vasos sanguinis transporten oxigen i nutrients als teixits, inclosa la boca, i retiren els productes de rebuig. La diabetis fa que la sang circuli més lentament pels vasos sanguinis, disminuint el transport d'oxigen i la retirada de productes de rebuig i incrementant el risc d'infecció gingival.


- Bacteris: molts tipus de bacteris prosperen amb els sucres, inclosa la glucosa. Quan la diabetis està mal controlada, els nivells alts de glucosa en saliva afavoreixen el creixement bacterià i estableixen l'escenari de les malalties periodontals.


- La presència de malaltia periodontal dificulta el control de la diabetis en alterar la resistència a la insulina.

"El 90% dels pacients diabètics són propensos a patir malaltia periodontal, per la qual cosa la cura de la boca és fonamental per evitar complicacions i evitar que s'estableixi un cercle viciós entre patologia periodontal i diabetis", explica el president del Consell General de Dentistes, el Dr. Óscar Castro Reino, que aconsella a les persones amb aquesta malaltia seguir les següents recomanacions:

- Acudir al dentista, almenys, dues vegades l'any i sempre que hi hagi qualsevol lesió o alteració a la boca.


- Controlar la malaltia per reduir el risc de patir malalties bucodentals.


- Extremar la higiene oral, raspallant-se les dents després de cada àpat amb un raspall suau i pasta dentífrica fluorada. Usar també un raspall interdental o seda dental per a la neteja diària entre les dents.


- En cas de ser portador de pròtesis, se n'han d'extremar les mesures d'higiene diàries.


- Evitar el tabac. Els diabètics fumadors, de 45 anys o més, multipliquen per 20 el risc de patir malaltia periodontal severa.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page